Schooltijden

  Alle groepen
Maandag  08.30 – 14.30
Dinsdag  08.30 – 14.30
Woensdag Ochtend  08.30 – 12.30
Donderdag  08.30 – 14.30
Vrijdag Ochtend  08.30 – 12.30

Voor schooltijd is er geen toezicht vanuit school op het plein.

De kinderen mogen vanaf 8:15 uur naar binnen. We willen jullie vragen niet eerder naar binnen te komen omdat we de tijd tot 8.15 uur als stamgroepleiders nodig hebben om de laatste dingen voor te bereiden en te overleggen met collega’s.
Vanaf 8:15 uur zijn jullie als (groot)ouders van harte welkom om mee naar binnen te komen. Deze inlooptijd van 8:15 – 8:30 uur is bedoeld om kinderen de kans te geven weer even te acclimatiseren en bijvoorbeeld te kletsen met andere kinderen of de stamgroepsleider of om iets aan hun (groot)ouder te laten zien.

Het is belangrijk om op tijd, voor 8:30 uur, in het lokaal te zijn omdat:
* Je nog iets kunt vertellen aan de stamgroepsleider;
* Je kind niets mist van het ochtendritueel;
* de stamgroepsleider niet opnieuw hoeft te starten of uitleg hoeft te geven voor laatkomers.