Huisbezoek

Te bevordering van het contact tussen school en thuis gaan de stamgroepleiders op huisbezoek. In de midden- en onderbouw gaan de stamgroepleiders één keer op huisbezoek bij een kind.  Daarnaast ook altijd bij nieuwe kinderen.
In de bovenbouw worden startgesprekken op school met kind en ouder gevoerd. Meeste gesprekken vinden met het kind en de ouder(s) op school plaats.