Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar  gaan we aan de slag met:

*  effectieve instructie; kort en bondig en veel tijd voor kinderen om te oefenen
*  spelling en begrijpend lezen in de stamgroep goed blijven volgen
*  invoering nieuwe methode voor aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen en tegelijk ook een nieuwe schrijfmethode is gelukt nu het tweede jaar met veranderwensen
*  de kring (vooral in de onderbouw)

Wij gaan door met de oude plannen:

*  de Kanjertraining en Kanvas
*  projecten wereldoriëntatie

Ook zal er (nog) meer aandacht zijn voor Kunst en Cultuur. Wij mogen van 2017 t/m 2021 meedoen aan Cultuur met Kwaliteit waaraan een subsidie verbonden is.