Dit jaar onder de aandacht

We blijven ons als school ontwikkelen. Dit schooljaar gaan we aan de slag met:

 • Een doorgaande lijn in Technisch lezen in de midden- en bovenbouw.
 • Rekenen in de stamgroep
 • Het aanbod en afstemming van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen
 • Thematisch Kunst en Cultuur onderwijs (project Cultuur met Kwaliteit vervolg 2017 t/m 2021)
 • Zicht op ontwikkeling en eigenaarschap bij kinderen:
  – Kinderen volgen met behulp ICT en ICT als middel inzetten voor het verwerken van lesstof
  – De ontwikkeling volgen en stimuleren met behulp van het Digikeuzebord in de Onderbouw
  – Vergroten eigenaarschap van kinderen

Ons goede pedagogische klimaat willen we nog verder versterken. Wat je aandacht geeft, groeit!