Pauzes

In de onderbouw hebben we geen vaste pauzetijden. Vóór het buitenspelen krijgen de kinderen de tijd om iets te eten en te drinken.

De pauzetijden voor midden- en bovenbouw zijn: 10.05-10.20 uur Daarna is het tijd om wat te eten en te drinken. Dit is ’s ochtends na het speelkwartier, dus rond 10.30 uur.

In deze kleine pauze zien we het liefst dat de kinderen een beker of een pakje drinken met daarbij een stuk fruit, een boterham of een plak koek (Zeker geen snoep en blikje fris).