Aanmelden

Aanmelden van een kind tot 4 jaar
Sinds maart 2022 hanteren alle basisscholen van Leerplein055, PCBO en de Veluwse Onderwijsgroep een gezamenlijk toelatingsbeleid voor kinderen tot 4 jaar. Hiermee geven we alle kinderen in Apeldoorn een gelijke kans op aanmelding bij een school van hun eigen keuze. Voor kinderen die na 1 mei 2019 geboren zijn, geldt dit toelatingsbeleid.
Is jullie kind ouder? Informeer naar de plaatsingsmogelijkheden.

Aanmelden voor een kennismakinggesprek kan via dit formulier. Nadat wij het formulier hebben verwerkt, neemt de directeur contact op.

Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag van je kind, neemt de stamgroepleider (leerkracht) van jouw kind contact met je op om de wenochtenden in te plannen.

Overstappen van een andere basisschool naar De Mheen:
Allereerst moet er plek zijn. Het kan voorkomen dat we een groep vol vinden. Dit kan te maken hebben met het aantal kinderen, maar ook met de zorg die wij aan de zittende kinderen moeten bieden.

Daarnaast geldt een protocol dat door alle basisscholen in Apeldoorn wordt gehanteerd. Ook wij volgen dit en gaan in gesprek als ouders op de eigen school hebben aangegeven op zoek te zijn naar een andere school. Als de huidige school op de hoogte is volgt een intakegesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek proberen we een duidelijk beeld over je kind en zijn ontwikkeling te krijgen. Wordt er een keus gemaakt voor de Mheen dan informeert de Intern-begeleider bij de huidige school naar de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt alleen na toestemming van jullie als ouder. Vervolgens kan er bepaald worden in welke stamgroep een kind het beste past. Soms heeft een kind speciale onderwijsbehoeftes en is een onderwijsplek op de Mheen niet passend. Als ouder ontvang je binnen een aantal weken bericht over de plaatsing.