Aanmelden 4-jarige

We vinden het fijn wanneer je je kind, een half jaar voor de vierde verjaardag, bij ons aanmeldt. Wij kennen geen wachtlijst. Aanmelden voor eenLees meer


Aanmelden door verhuizing

Ga je verhuizen en wil je je kind bij onze school aanmelden? Dan hanteren we een standaardprocedure. Eerst volgt een intakegesprek met de directeur. Tijdens ditLees meer


Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Geschiedenis

De Mheen bestaat als sinds 1969. Onze school staat in het noordoosten van Apeldoorn in de wijk Zevenhuizen. De school is vernoemd naar een onderdeelLees meer


Jenaplanonderwijs

Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezierLees meer


Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Daarom hebben we met elkaar ‘deLees meer


Missie

Als Jenaplanschool gaan we uit van de basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs. Kenmerkend voor onze school is dat de vorming van kinderen tot verantwoordelijkeLees meer


Motto ‘Samen zijn wie je bent’

Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naarLees meer


Natuurlijk speelplein en Vlindertuin

Wij vinden het fijn als kinderen tijdens het spelen ook uitgedaagd worden door hun omgeving. Dit is een van de drijfveren geweest om ons schoolpleinLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Pauzes

In de onderbouw hebben we geen vaste pauzetijden. Vóór het buitenspelen krijgen de kinderen de tijd om iets te eten en te drinken. De pauzetijden voor midden- enLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Stagiaires en studenten

Studenten moeten de kans krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. Wij werken graag met stagiaires die we voor een langere periode aanLees meer


Visie

Onze jenaplanschool is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Als NJPV lid verbinden wij ons aan de basisprincipes Jenaplan als uitgangspunt van ons onderwijs. TevensLees meer