Visie

De jenaplankernkwaliteiten

Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:

 1. De relatie van het kind met zichzelf
 2. De relatie van het kind met de ander en het andere
 3. De relatie van het kind met de wereld

Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

 

 1. Relatie van het kind met zichzelf Jenaplankernkwaliteiten

1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.
1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

Sleutelwoorden/zinnen

 • Dialoog van het kind met zichzelf
 • Uitgaan van verschillen
 • Uitgaan van de kracht en kwaliteit van elk kind
 • Recht om zich competent te voelen. Recht op succeservaringen
 • Werken met de zone van naastbije ontwikkeling
 • Betekenisvol onderwijs
 • Plezier in leren
 • Werken met onderzoeksvaardigheden op basis van eigen vragen
 • Autonomie
 • Morele ontwikkeling

 

 1. Relatie van het kind met de ander en het andere Jenaplankernkwaliteiten

2.1 Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
2.2 Kinderen leren samen te werken met andere kinderen, hulp te geven en te ontvangen en daarover te reflecteren.
2.3 Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

Sleutelwoorden/zinnen

 • Leven/werken in een stamgroep en school.
 • Jezelf leren kennen in relatie met anderen.
 • Aandacht voor de (niet-) zintuigelijk waarneembare werkelijkheid.
 • Meerwaarde van samen ontdekken.
 • Verschillen bij andere kinderen herkennen en respecteren.

 

 1. Relatie van het kind met de wereld

3.1 Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2 Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
3.3 Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
3.4 Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
3.5 Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Sleutelwoorden/zinnen

 • Onderwijs in samenhang in betekenisvolle, levensechte contexten.
 • Relatie cursus en WO.
 • Toegepast leren.
 • Werken met primaire bronnen.
 • Betekenisvol onderwijs.