Kinderopvang

De kinderopvang en BSO, VSO  en TSO is nu onderdeel van Smallsteps. Elly Mulder is de coördinator (gebleven) en haar telefoonnummer is 06-28189939

 

Wij hebben de opvang van kinderen uitbesteed aan Kindercentrum.nl. Deze professionele organisatie is verantwoordelijk voor VSO, BSOTSO en KDV. Telefonisch te bereiken onder nummer: 06-34874098

Kindercentrum.nl
Het is goed om uw kind te laten spelen op een peuterspeelgroep of een kinderdagverblijf. Hier leert hij of zij alvast hele belangrijke vaardigheden die er voor kunnen zorgen dat de overgang naar de basisschool straks heel natuurlijk verloopt.
Het lijkt zo eenvoudig: samen spelen, stilzitten in een kring, samen rustig eten of het tot een goed einde brengen van kleine opdrachtjes. Toch zijn dit geen gemakkelijke taken voor een peutertje. Door de sociale invloed van de andere peuters en de ervaring en begeleiding van de juf zijn het zaken die een kind zich spelenderwijs eigen kan maken bij Kindercentrum.nl.
Wij vinden het belangrijk om de wensen t.a.v. de verzorging van uw baby met u af te stemmen. Onze medewerkers sluiten hierbij zoveel als mogelijk is aan bij de thuissituatie.

Bij Kindercentrum.nl kan uw kind in een veilige omgeving, met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en in een warme sfeer zich op zijn eigen manier ontwikkelen!

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met Elly Mulder email elly.mulder@smallsteps.nl .

 

Naast Het Kindercentrum zijn er ook andere organisaties, waar je kind naar toe kan gaan na schooltijd. Zij verzorgen ook het vervoer van school naar de BSO. Op dit moment worden er kinderen van de volgende BSO’s opgehaald op school:
Bixo
BSO Sport

Daarnaast zijn er gastouders, die kinderen van De Mheen na schooltijd opvangen. Meer informatie hierover vind je op ons informatiebord in de school.

Voor meer informatie over de tarieven van de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf verwijzen we naar de sites van die organisaties.