Voorschoolse opvang (VSO)

Niet alleen na schooltijd, maar ook ’s morgens vroeg kan je kind worden opgevangen. Het is het mogelijk om je kind naar de voorschoolse kinderopvang te brengen. Dit kan vanaf 07.30 uur. De VSO-leidster brengt je kind persoonlijk naar de stamgroep na 8.15 u.