Voorschoolse opvang (VSO)

Moet je regelmatig heel vroeg op je werk zijn? Dan is het mogelijk om je kind naar de voorschoolse kinderopvang te brengen. Dit kan vanaf 07.30 uur. De VSO-leidster brengt je kind persoonlijk naar de stamgroep na 8.15 u.