Medezeggenschapsraad

De Mheen is een school, waar kinderen, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. Wij, van de Medezeggenschapsraad (MR), vinden het heel fijn als ouders aan ons laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. De MR van onze school vergadert één keer in de zes weken. Dat is ongeveer 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzonderingen van het deel waarvan de vergaderstukken nog vertrouwelijk zijn. In de agenda op de site staat wanneer de MR vergadert. Alle openbare agenda’s en notulen worden als nieuwsitem online geplaatst.

Onze MR bestaat uit ouders en stamgroepleiders. De MR heeft de (formele) taak mee te denken en/of mee te beslissen in zaken die voor school, kinderen en ouders van belang zijn. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de kinderen optimaal behartigd. Bij sommige besluiten heeft de directie ook specifiek instemming van de MR nodig. In andere gevallen heeft de MR alleen adviesrecht.

Heb je als ouder een goed idee? Zijn er zaken waar je je aan stoort? Heb je een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid, kom naar een vergadering of mail het ons: mrmheen@leerplein055.nl

Leden Medezeggenschapsraad

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

Ouders:
Karin, moeder van Sem
Ellen, moeder van Lizzy
Nanouk, ouder van Tess en Jack

Stamgroepleiders:
Eline,
Anita Kalma
Agnes

Daarnaast wordt de MR ondersteund door:
Penningmeester: Ilse; moeder Jinte en Madee

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van Leerplein055 zijn vertegenwoordigd.