Medezeggenschapsraad

De Mheen is een school, waar kinderen, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. Wij, van de Medezeggenschapsraad (MR), vinden het heel fijn als ouders aan ons laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. De MR van onze school vergadert één keer in de zes weken. Dat is ongeveer 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzonderingen van het deel waarvan de vergaderstukken nog vertrouwelijk zijn. In de agenda op de site staat wanneer de MR vergadert.

Als MR hebben we instemmings- of adviesrecht over verschillende zaken die de kwaliteit van het onderwijs aangaan. Hierbij kan je denken aan de financiële verantwoording, maar ook aan bijvoorbeeld de groepsindeling. De afgelopen jaren heeft de MR zich onder meer hard gemaakt voor onderzoeken van de verkeersveiligheid rond de school en eenduidige en heldere communicatie en communicatiemiddelen naar ouders en met kinderen. Bijvoorbeeld de keus voor de communicatie app – Parro en het instellen van een Kinderraad.
De MR bestaat uit drie ouders en drie stamgroepleiders; er is hierbij een verdeling van zowel de ouder- als de personeelsgeleding over de verschillende bouwen. De directeur van de school is in het kader van transparantie en samenwerking aanwezig bij alle vergaderingen. In de MR zitten op dit moment:
– Anita (Kalma), stamgroepleidster van de Koolwitjes (onderbouw)
– Agnes, stamgroepleidster van de Walrussen (middenbouw)
– Eline, stamgroepleidster van de Panters (bovenbouw)
– Ellen, moeder van Lizzy en Rick
– Nanouk, moeder van Tess en Jack – secretaris
– Haiko, vader van Tije, Fien en Jip – voorzitter
Op de foto kan je zien wie wij zijn, zodat je ons kan aanspreken als je ons ziet lopen. Heb je een vraag voor de MR, benader ons dan gerust. We kunnen altijd met je meedenken. Je kan je vraag of suggestie ook mailen naar mrmheen@leerplein055.nl

Daarnaast wordt de MR ondersteund door:
Penningmeester: Ilse; moeder Jinte en Madee

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van Leerplein055 zijn vertegenwoordigd.