Taken en functies stamgroepleiders

Naast de functie-inhoudelijke taken is er nog een groot aantal andere schooltaken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Naar rato krijgt elke medewerker een of meerdere taken.

Daarnaast moet elke medewerker zich jaarlijks scholen, zowel onderwijsinhoudelijk als binnen andere taken die te maken hebben met onze school.