Taken en functies stamgroepleiders

Naast de functie-inhoudelijke taken is er nog een groot aantal andere schooltaken te vervullen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Naar rato krijgt elke medewerker één of meerdere taken. Dit kunnen organisatorische taken zijn, zoals het organiseren van de sportdag, maar ook onderwijsinhoudelijke taken, zoals een leesspecialist of een werkgroep rekenen. Met deze onderwijsinhoudelijke taken zorgen we ervoor dat we ons onderwijs actueel houden en blijven ontwikkelen.

Regelmatig wordt er door teamleden scholing gevolgd.