Mensen in de school

Stamgroepleiders
Onze school heeft ± 20 stamgroepleiders  die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

De meeste medewerkers werken parttime.   Hierdoor hebben de meeste kinderen te maken met twee stamgroepleiders. Dit is wat ons betreft ook het maximum. Daarnaast kennen we de inzet van stagiaires, invalkrachten en ondersteuning van eigen teamleden of externen.

Mocht een stamgroepleider ziek worden, proberen we vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen stamgroepleiders. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen. Deze invalpoule is soms leeg en dan proberen we via eigen collega’s de groep op te vangen. Lukt dit echt niet dan maken we de eerste dag een noodplan (verdelen of “losse” mensen voor de groep) en vragen we jullie, de ouders om de tweede dag een eigen oplossing te bedenken. Kinderen zijn dan niet op school.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben 1 OOP-er in dienst voor de conciërgetaken, de absentenregistratie, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook soms  ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen.
Verder kent de school ook een administratieve kracht.

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle.
Ook komen er steeds meer VO scholieren één of meerdere dagen voor een snuffelstage.

Jenaplan
Naast deze personen hebben we ook regelmatig contact met andere jenaplanscholen en komen ook bij elkaar over de vloer.