Mensen in de school

Stamgroepleiders
Onze school heeft ± 20 stamgroepleiders die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

De meeste medewerkers werken parttime. Hierdoor hebben de meeste kinderen te maken met twee stamgroepleiders. Daarnaast kennen we de inzet van stagiaires, invalkrachten en ondersteuning van eigen teamleden of externen.

Mocht een stamgroepleider ziek worden, dan proberen we vervanging te regelen met voor de kinderen bekende stamgroepleiders. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, dan ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen. Deze invalpoule is soms leeg en dan proberen we intern de groep op te vangen. Lukt dit echt niet, dan maken we een noodplan (verdelen of “losse” mensen voor de groep). Indien we niet anders kunnen, vragen ouders om een eigen oplossing te bedenken. Kinderen zijn dan niet op school.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben onderwijsondersteunend personeel (OOP-ers) in dienst voor de conciërgetaken zoals het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten die worden ingezet voor het begeleiden van groepjes/ of individuele kinderen.
Verder kent de school een administratieve kracht.

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en MBO de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle.
Vaak is er ook nog ruimte voor studenten van andere opleiders. Ook komen er steeds meer VO-scholieren één of meerdere dagen voor een snuffelstage.