Mensen in de school

Stamgroepleiders
Onze school heeft ± 20 stamgroepleiders  die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Door overheidsmaatregelen zoals BAPO, maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met twee stamgroepleiders. Dit is wat ons betreft ook het maximum.

Mocht een stamgroepleider ziek worden, proberen we vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen stamgroepleiders. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde stamgroepleiders hebben wij ook een vakleerkracht Gym.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben 1 OOP-er in dienst voor de conciërgetaken, de absentenregistratie, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen.
verder kent de school ook een administratieve kracht.

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle.