Oudergesprek

Iedere 6 tot 8 weken vinden er oudergesprekken plaats. Je kunt je daar als ouder voor aanmelden. Dat hoeft echt niet elke keer, maar we vinden het wel erg belangrijk om je minimaal 2 keer per schooljaar te spreken. Het is voor iedereen een zeer waardevol contactmoment, zeker binnen het Jenaplanonderwijs, waarin de driehoek kind-ouder-stamgroepleider een belangrijke basis is voor de ontwikkeling van het kind.

Tijdens het oudergesprek vertelt de stamgroepleider hoe je kind het doet in de groep, zowel op sociaal-emotioneel als cognitief vlak. De stamgroepleider vindt het ook erg prettig om te horen of het beeld dat zij heeft, klopt met wat jij hoort en ziet en hoe je je kind thuis ervaart. Steeds vaker nodigen we hier ook het kind bij uit.

Heb je tussentijds vragen over de ontwikkeling van je kind? Dan hoef je echt niet te wachten tot er weer oudergesprekken plaatsvinden. Neem gewoon direct contact op met de stamgroepleider.