Rapporten

Elk kind krijgt twee keer per schooljaar een rapport, onderverdeeld in een klein verslag (onderbouw een tekeningenverslag) en een groot verslag.

Doel van het rapport is om de ontwikkeling, de groei van het kind, zichtbaar te maken. Daar waar het kan, worden de beheersing van de leerstof en de vorderingen van het kind weergegeven.