Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Zie: 2021-2022 jaarverslag de Mheen MR

Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar
2021-2022.