Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar.

Zie:

2021-2022 jaarverslag de Mheen MR

2022-2023 jaarverslag de Mheen MR