Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Dit
jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar
2020-2021.
2020-2021 jaarverslag de Mheen MR