Boekenkring

De oudste kinderen van de onderbouw houden een boekenkring. Samen met je kind zoek je thuis een boek uit. Vervolgens oefen je thuis, zodat hij het boek kan ‘vertellen’ in de kring. Tijdens de boekenkring mag hij op de stoel van stamgroepleider zitten om zijn lievelingsboek ‘voor te lezen’ en de plaatjes aan de anderen te laten zien. Je kind mag ook spullen meenemen, die bij het boek passen.

Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de boekenkring.

Het doel van de boekenkring is om de taalontwikkeling te bevorderen en het oefenen van de presentatievaardigheden. Daarnaast leren de andere kinderen elkaar nog beter kennen.

In de hogere groepen worden ook boekenkringen gehouden.