Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is er voor kinderen die te maken krijgen met pesten. Samen met de stamgroepleider brengt ze de situatie in kaart en bekijkt zeLees meer


Basisactiviteit: gesprek

Een belangrijke activiteit op onze school is het gesprek, de kring genoemd. Het doel is: kennis verwerven en delen, een mening leren vormen, een besluitLees meer


Basisactiviteit: spel

Door te spelen, leer je om te gaan met de werkelijkheid. Met de activiteit spel verrijk je je kennis en verbreed je je inzicht, hetLees meer


Basisactiviteit: viering

Stil staan bij de dingen die zijn gelukt, zijn behaald of soms zo vanzelfsprekend lijken. Vieren doe we wanneer het feest is of wanneer jeLees meer


Basisactiviteit: werk

We hechten veel waarde aan het zelfstandig en zelfverantwoordelijk lerend bezig zijn, individueel en in groepjes. Werk is een basisactiviteit. Ook bij ons moet erLees meer


Boekenkring

De oudste kinderen van de onderbouw houden voor het eerst een boekenkring. Samen met je kind zoek je thuis een boek uit. Vervolgens oefen jeLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd kan je kind naar de buitenschoolse kinderopvang op onze school, BSO De Mheen. De BSO maakt gebruik van verschillende ruimtes die zijn ingerichtLees meer


De cadeaukast

Vanwege de dagelijkse berichtgeving in de media over oplopende kosten en mensen die moeite hebben om rond te komen is er op de Mheen inLees meer


Instructiegroep

Werk is een basisactiviteit. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan (werkwoord)spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezenLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen overLees meer


Ouderparticipatie

Jenaplanscholen zien ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling. Ouders maken op basis van gelijkwaardigheid onderdeel uit van de leef-werkgemeenschap die de Mheen wilLees meer


Tafelgroep

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de groep zijn de verschillende leeftijden ook gemengd binnen deLees meer


Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel. Verschillende onderdelen en stappen worden hier toegelicht: Veiligheidsbeleid De Mheen