Basisactiviteit: gesprek

Een belangrijke activiteit op onze school is het gesprek, de kring genoemd. Het doel is: kennis verwerven en delen, een mening leren vormen, een besluitLees meer


Basisactiviteit: spel

Door te spelen, leer je om te gaan met de werkelijkheid. Met de activiteit spel verrijk je je kennis en verbreed je je inzicht, hetLees meer


Basisactiviteit: viering

De activiteit viering is een expressieve vorm van reageren en presenteren. Vieringen bevorderen het gemeenschapsgevoel, iedereen hoort er bij. Het gaat om het genieten vanLees meer


Basisactiviteit: werk

We hechten veel waarde aan het zelfstandig en zelfverantwoordelijk lerend bezig zijn, individueel en in groepjes. Werk is een basisactiviteit. Ook bij ons moet erLees meer


Boekenkring

De oudste kinderen van de onderbouw houden een boekenkring. Samen met je kind zoek je thuis een boek uit. Vervolgens oefen je thuis, zodat hijLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd kan je kind naar de buitenschoolse kinderopvang op onze school, BSO De Mheen. De BSO maakt gebruik van verschillende ruimtes die zijn ingerichtLees meer


Instructiegroep

Werk is een basisactiviteit. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezenLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Zie: 2021-2022 jaarverslag de Mheen MR Dit jaarverslag is bedoeld om alsLees meer


Tafelgroep

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de groep zijn de verschillende leeftijden ook gemengd binnen deLees meer


Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel binnen het inspectietoezicht. Scholen en ouders zijn hier al jaren heel druk mee, maar vanaf nu wordt het ook beoordeeld.Lees meer