Boekenkring

De boekenkring is alleen voor de oudste kinderen van de onderbouw. Samen met je kind zoek je thuis een boek uit. Vervolgens oefen je thuis, zodatLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd kan je kind naar de buitenschoolse kinderopvang op onze school, BSO De Mheen, De Toverhoed. Kindercentrum heeft 2 ruimten die gebruikt worden voor BSO-activiteiten. Daarnaast makenLees meer


Eline, intern begeleider in opleiding

  Mijn naam is Eline. Ik volg de opleiding Pedagogiek op het Windesheim in Zwolle. Als Pedagogiekstudent mag ik aankomend schooljaar vier dagen per weekLees meer


Foto- en filmouder

We maken graag veel foto’s en video-opnamen van al onze activiteiten. Daarbij kunnen we de hulp van een foto- en filmouder goed gebruiken. Als foto- enLees meer


Instructiegroep

Werk is een basisactiviteit. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezenLees meer


Kinderen brengen en halen

Kinderen brengen en halen geeft rondom school op de bekende tijden veel verkeer. Vooral door alle auto’s. Per fiets is school goed bereikbaar. Daarom hebbenLees meer


Taalouder

Kun je een andere taal lesgeven, bijvoorbeeld Spaans? Dan kunnen we je hulp goed gebruiken om kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken en meer- en hoogbegaafdeLees meer


Tafelgroep

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de groep zijn de verschillende leeftijden ook gemengd aan tafelgroepen.Lees meer


Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2017 is dit een belangrijk onderdeel binnen het vernieuwde inspectie toezicht. Scholen en ouders zijn hier al jaren heel druk mee, maarLees meer