Basisactiviteit: viering

Stil staan bij de dingen die zijn gelukt, zijn behaald of soms zo vanzelfsprekend lijken. Vieren doe we wanneer het feest is of wanneer je als stamgroep de grote viering mag verzorgen. Vieren doe we ook op het moment dat het even niet zo leuk is, juist door er tijd voor te nemen, er bij stil te staan. In de stamgroep, in het team, SAMEN.
De activiteit viering is een expressieve vorm van reageren en presenteren. Vieringen bevorderen het gemeenschapsgevoel, iedereen hoort er bij. Het gaat om het genieten van en met elkaar. Tijdens vieringen ontwikkelen kinderen een gevoel van verbondenheid.

De bedoeling is dat kinderen van de hele school elkaar ontmoeten. Dat kan op verschillende manieren:

  • een “grote viering” met meerdere groepen samen in de Gemheenschapsruimte: ongeveer maandelijks op woensdag- of vrijdagochtend, treden een paar stamgroepen op in de gemheenschapsruimte, de aula van onze school, tijdens een grote viering. Ze laten dan door middel van zang, toneel, dans of andere expressievormen zien en horen waar ze zoal mee bezig zijn of zijn geweest. (Groot)ouders mogen deze vieringen bijwonen.
  • ontmoet je buren: een uitwisseling met een of meer stamgroepen
  • spelletjes spelen door de hele school
  • Feest vieren, zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardagen, start of afsluiting van een groot gezamenlijk thema.

Het begin van een schoolbreed project, in het kader van wereldoriëntatie, kan gevierd worden met een kort toneelstuk voor de kinderen, de afsluiting van een project wordt meestal gevierd met een tentoonstelling voor alle ouders en andere belangstellenden. Dan presenteren alle stamgroepen wat zij geleerd hebben tijdens het project.

Naast de vieringen van nationale feestdagen en traditionele feesten, besteden we ook veel aandacht aan het vieren van de verjaardag van een kind en de M’uffendag, de verjaardag van alle “meesters en juffen”.