Instructiegroep

Werk is een basisactiviteit. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan (werkwoord)spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezen en grammatica.

Een blokperiode bestaat onder andere uit een instructiemoment. Aan wie de instructie wordt gegeven, kan per keer verschillen. Dit noemen we een instructiegroep. Zelden wordt een instructie aan de hele stamgroep gegeven, soms per leeftijd of is het niveaugebonden of soms aan een kind alleen. De instructie vindt plaats in de kring of aan de instructietafel van de stamgroepleider.