Basisactiviteit: spel

Door te spelen, leer je om te gaan met de werkelijkheid. Met de activiteit spel verrijk je je kennis en verbreed je je inzicht, het vormt je in je sociale ontwikkeling en het is goed voor de motoriek.

Het gaat om de speelse kwaliteit van situaties, humor en openheid voor het onverwachte, ontspanning, beweging, experimenteren en manipuleren, omgaan met sociale aspecten, zoals spelregels, omgaan met winnen en verliezen.

In de onderbouw neemt de activiteit spel een flink deel van de dag in beslag. Zowel in de stamgroep als buiten, op ons natuurlijke schoolplein en De Vlindertuin, kunnen leerlingen, soms met materiaal, soms zonder, volop spelen.

In de midden- en bovenbouw proberen we wekelijks, naast de gymles en het buitenspelen, ook tijd aan spel te besteden. Maar denk ook aan spelactiviteiten tijdens projecten of thema’s, wereldoriëntatie, zoals het naspelen van bepaalde periode in de geschiedenis.