Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is er voor kinderen die te maken krijgen met pesten. Samen met de stamgroepleider brengt ze de situatie in kaart en bekijkt ze de mogelijke en wenselijke acties om de pestsituatie op te lossen.

Susan de Wit is anti-pestcoördinator en Kanvas coördinator. Zij heeft een verdiepende opleiding gevolgd behorend bij de Kanjertraining, onze methode voor sociaal-emotionele vorming. 2x per jaar vullen de kinderen en stamgroepleiders een screeningsdocument van Kanvas in en de resultaten bespreekt Susan met de stamgroepleiders.