Basisactiviteit: gesprek

Een belangrijke activiteit op onze school is het gesprek, de kring genoemd. Het doel is: kennis verwerven en delen, een mening leren vormen, een besluit leren nemen en de ontwikkeling van zowel het individu als de groep te bevorderen.

De kinderen zitten dan zo dat je een ander kan zien en door anderen gezien kan worden. Op deze manier is iedereen gelijk aan elkaar, niemand is belangrijker dan de ander.

Elke dag voeren wij in de stamgroep een kringgesprek. In welke vorm, dat verschilt per dag en stamgroep.

Wij kennen op school verschillende kringen: kleine kring, themakring, vertelkring, laten-zien-kring, leeskring, boekenkring, observatiekring, verjaardagkring, actualiteitenkring, verslagkring, filosofeerkring, Kanjerkring, ik wil iets kwijt-kring, eigen-huis-en-tuin-kring, spelkring, dramakring en kofferkring.