Ons Jenaplanonderwijs

Wij geven Jenaplanonderwijs op De Mheen. Onze school is een samenleving in het klein en wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten, wij noemen ze stamgroepleiders, met plezier naar toe gaan. Het team van De Mheen bestaat uit 17 gepassioneerde stamgroepleiders, ondersteund door een aantal enthousiaste medewerkers, gedreven stagiaires en zeer betrokken ouders.

Plezier op De Mheen staat voor:

  • Ik mag er zijn
  • Ik leer er nieuwe dingen
  • Ik kan er lachen
  • Ik ontmoet mensen
  • Ons motto is: Samen zijn wie je bent.

Om dit waar te kunnen maken, hebben wij voor het Jenaplanonderwijs gekozen. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om de persoonlijke ontwikkeling van het kind. We werken met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. We hebben een onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw zitten leerlingen van de instroom, groep 1 en 2, in de middenbouw groep 3, 4 en 5 en in de bovenbouw groep 6, 7 en 8.

Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. De structuur en vormen, waarbinnen we lesgeven, zijn gesprek, spel, werk en viering. Hoewel de leerlingen in stamgroepen bij elkaar zitten, worden instructies als rekenen en taal per jaargroep gegeven.

 

Bekijk ook de de website van de landelijke Jenaplanvereniging.

 

Delen via