Ouderhulp

Ouders spelen een heel belangrijke rol op onze school. Ouderhulp is zeer waardevol om invulling te geven aan het Jenaplanonderwijs.
Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom om hun steentje bij te dragen, heel graag zelfs!

Sommige ouders kunnen structureel ondersteunen, bijvoorbeeld wekelijks helpen bij de uitleen in de bibliotheek. En anderen zijn bereid om incidenteel te begeleiden, zoals bij de sportdag. Opgeven als hulpouder kan bij de stamgroepleider.

Waar kunnen wij onder andere ouderhulp bij gebruiken?

 • Hulp in de klas
  • Stamgroepouder
  • Blokuurouder
  • Leesouder
  • Handvaardigheidouder
  • Luizenouder
  • Schminkouder
  • Incidenteel: rijden en begeleiden
 • Toneelouder
 • Klusjesouder
 • PR-ouder
 • Feestcommissie
 • Sportcommissie
 • Tuincommissie: Vlindertuin en schoolplein
 • Bibliotheekouder
 • Medezeggenschapsraad