Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een stamgroepleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’.

Bij De Mheen wordt er in het najaar van 2023 een nieuwe interne contact-vertrouwenspersoon opgeleid omdat de vorige een baan elders heeft. De naam van de nieuwe contactpersoon wordt binnenkort hier gepubliceerd.

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

Contact opnemen met hen kan via de Parro-chat functie, door een e-mail te sturen, even binnen te lopen of door te bellen met school.

Daarnaast kent Leerplein055 ook nog een externe vertrouwenspersoon.