Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een stamgroepleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’.

Op de Mheen zijn dit Eline Huigen (stamgroepleider Panters) en Anita Sonneborn (stamgroepleider Orka’s).

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor kinderen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

Contact opnemen met hen kan via de Parro-chat functie, door een e-mail te sturen, even binnen te lopen of door te bellen met school.

Daarnaast kent Leerplein055 ook nog een externe vertrouwenspersoon.