Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’.

Bij De Mheen hebben we 2 interne contact-vertrouwenspersonen:

  • Monique, intern begeleider
  • Saskia, stamgroepleider

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

Contact opnemen met hen kan via de Parro-chat functie, door een e-mail te sturen, even binnen te lopen of door te bellen met school.

Daarnaast kent Leerplein055 ook nog een externe vertrouwenspersoon.