Stagiaires en studenten

Studenten moeten de kans krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. Wij werken graag met studenten die we voor een langere periode aan onze school kunnen binden.

Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van het MBO of andere HBO-  of  sportopleidingen zijn welkom op onze school. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de stamgroepleiders en door de stagebegeleider van hun eigen opleiding.

Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken of de stamgroep geschikt is en of er al andere mensen in een groep aanwezig zijn.

Op onze school kan ook een WPO-student werkzaam zijn. Dit is een PABO-student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de stamgroepleider. Op De Mheen werken we veel samen met KPZ uit Zwolle, aangezien deze PABO ook Jenaplanstudenten opleidt. Maar ook vanuit andere opleidingen zijn studenten welkom op de Mheen.

Als je interesse hebt in een stageplek op De Mheen, kun je contact opnemen met Eline Huigen. Zij coördineert alles rondom stage en is bereikbaar via ehuigen@leerplein055.nl