Missie

Als Jenaplanschool gaan we uit van de basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs. Kenmerkend voor onze school is dat de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen een belangrijke plek kent. De kinderen hebben een goede beheersing van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen om zo de wereld om hen heen te kunnen ontdekken. We zorgen voor een goede aansluiting bij het voorgezet onderwijs.

Onze school is een werk- en leefgemeenschap, een plek waar kinderen, ouders en stamgroepsleiders met plezier naar toe gaan. Plezier staat voor:

  • ik mag er zijn
  • ik leer er nieuwe dingen
  • ik kan er lachen
  • ik ontmoet mensen

Ons motto is: samen zijn wie je bent