Jenaplanonderwijs

Wat onze school bijzonder maakt, is dat we elkaar kennen, helpen en samen leren vanuit het Jenaplanconcept. Ons motto is: “Samen zijn wie je bent!”

Bij het Jenaplanconcept gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Op onze school creëren we een pedagogisch klimaat waar iedereen zichzelf mag zijn, met de gedachte ‘zonder relatie geen prestatie’. Kinderen leren hier net als op andere scholen lezen, schrijven en rekenen en wij vinden het belangrijk dat ze dat goed leren. Alleen gaat dat hier niet klassikaal maar volgens het Jenaplanconcept. We besteden in ons onderwijs ook veel aandacht aan vaardigheden als communiceren, samenwerken, kritisch denken en presenteren. Onze pijlers zijn: gesprek, spel, werk en vieren. We doen veel samen en laten regelmatig tijdens een viering zien wat we geleerd hebben.

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan. Plezier op De Mheen staat voor:

  • Ik mag er zijn
  • Ik leer er nieuwe dingen
  • Ik kan er lachen
  • Ik ontmoet mensen
  • Ons motto is: Samen zijn wie je bent.

De kinderen op de Mheen worden begeleid door gedreven stamgroepleiders (leerkrachten) met een groot hart voor kinderen. Op onze school krijgen de kinderen les in stamgroepen. Er zijn 3 onderbouwgroepen (leerjaar 1-2), 4 middenbouwgroepen (leerjaar 3-4-5) en 4 bovenbouwgroepen (leerjaar 6-7-8). Met elkaar vormen we een minimaatschappij zodat kinderen alle facetten van burgerschap meekrijgen. Hoewel de kinderen in stamgroepen bij elkaar zitten, worden instructies als rekenen en taal per jaargroep gegeven. 

Voor meer informatie bekijk deze video: https://www.njpv.nl/nl/voor-ouders/wat-is-jenaplan/voorlichtingsfilmpje

Bekijk ook de de website van de landelijke Jenaplanvereniging