Aanmelden door verhuizing

Ga je verhuizen en wil je je kind bij onze school aanmelden? Dan hanteren we een standaardprocedure. Eerst volgt een intakegesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek proberen we een duidelijk beeld over je kind en zijn ontwikkeling te krijgen. Vervolgens bepalen we in welke stamgroep je kind wordt geplaatst.

Wel kan het voorkomen dat we een groep vol vinden. Dit kan te maken hebben met het aantal kinderen, maar ook met de zorg die wij aan de zittende kinderen moeten bieden. In een makkelijke groep van 29 kinderen kan er wel één bij en in een groep van 27 met veel zorg op diverse gebieden kan geen kind meer bij.

De vorige school is verplicht om een onderwijskundig rapport naar De Mheen te sturen. Vooraf is er ook telefonisch contact tussen de IB-ers van beide scholen.  Dit gebeurt alleen na toestemming van jullie als ouder.