Aanmelden door verhuizing

Ga je verhuizen en wil je je kind bij onze school aanmelden? Dan hanteren we een standaardprocedure. Allereerst moet er plek zijn. Het kan voorkomen dat we een groep vol vinden. Dit kan te maken hebben met het aantal kinderen, maar ook met de zorg die wij aan de zittende kinderen moeten bieden. In een “makkelijke” groep van 26 kinderen kan er wel één bij en in een groep van 23 met veel zorg op diverse gebieden kan geen kind meer bij.

Vervolgens volgt een intakegesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek proberen we een duidelijk beeld over je kind en zijn ontwikkeling te krijgen. Wordt er een keus gemaakt voor de Mheen dan informeert de kwaliteitscoördinator bij de huidige school naar de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt alleen na toestemming van jullie als ouder. Vervolgens kan er bepaald worden in welke stamgroep een kind het beste past. Soms heeft een kind speciale onderwijsbehoeftes en is een onderwijsplek op de Mheen niet passend. Als ouder ontvang je binnen een aantal weken bericht over de plaatsing.

De vorige school is verplicht om een onderwijskundig rapport naar De Mheen te sturen. Vooraf is er ook telefonisch contact tussen de kwaliteitscoördinatoren van beide scholen.