Stamgroepen

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren niet alleen van een stamgroepleider, maar juist ook van elkaar en door elkaar te helpen.

Door te leren in stamgroepen werken kinderen ook aan hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Door de veranderende positie in de stamgroep, van jongste, middelste tot oudste, leren ze hun eigen vaardigheden beter kennen en waarderen en kunnen ze verschillende bijdragen leveren aan de groep.
  • Kinderen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep, waardoor een goede pedagogische sfeer kan worden vastgehouden en zich een cultuur ontwikkelt van ‘zo doen wij dat hier’.
  • Kinderen kunnen per definitie zelfstandig werken, werken met stamgroepen bevordert dit. Er is meer zelforganiserend vermogen in de groep. Kinderen zijn minder afhankelijk van de stamgroepleider, ze lossen het onderling op.
  • Kinderen die bepaalde vaardigheden bezitten, kunnen stimulerend werken ten aanzien van de kinderen die die vaardigheid nog niet bezitten.
  • Er is vanwege de vele niveauverschillen op allerlei terreinen, minder onderlinge competitie en meer basis voor samenwerking. Het onderling vergelijken van leervorderingen door de kinderen krijgt hierdoor minder aandacht.
  • Begaafde kinderen blijven in hun sociale groep en kunnen zich daardoor harmonischer ontwikkelen dan een kind dat op basis van intellectuele prestaties te snel doorgroeit.
  • Doordat kinderen 3 jaar in dezelfde stamgroep zitten, leert een stamgroepleider de kinderen beter kennen en kan daardoor de ontwikkeling van een kind langer monitoren.

De school is verdeeld in drie bouwen:

Onderbouw (3 stamgroepen): instroom, groep 1 en 2
Middenbouw (4 stamgroepen): groep 3, 4 en 5
Bovenbouw (4 stamgroepen):  groep 6, 7 en 8