Stamgroepen

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Leerlingen leren niet alleen van een leerkracht, maar juist ook van elkaar en door elkaar te helpen.

Door te leren in stamgroepen werken leerlingen ook aan hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Door de veranderende positie in de stamgroep, van jongste, middelste tot oudste, leren ze hun eigen vaardigheden beter kennen en waarderen en kunnen ze verschillende bijdragen leveren aan de groep.
  • Leerlingen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep, waardoor een goede pedagogische sfeer kan worden vastgehouden en zich een cultuur ontwikkelt van ‘zo doen wij dat hier’.
  • Leerlingen kunnen per definitie zelfstandig werken, werken met stamgroepen bevordert dit. Er is meer zelforganiserend vermogen in de groep. Leerlingen zijn minder afhankelijk van de leerkracht, ze lossen het onderling op.
  • Leerlingen die bepaalde vaardigheden bezitten, kunnen stimulerend werken ten aanzien van de leerlingen die die vaardigheid nog niet bezitten.
  • Er is vanwege de vele niveauverschillen op allerlei terreinen, minder onderlinge competitie en meer basis voor samenwerking. Het onderling vergelijken van leervorderingen door de leerlingen krijgt hierdoor minder aandacht.
  • Begaafde leerlingen blijven in hun sociale groep en kunnen zich daardoor harmonischer ontwikkelen dan een leerling dat op basis van intellectuele prestaties te snel doorgroeit.
  • Doordat leerlingen 3 jaar in dezelfde stamgroep zitten, leert een leerkracht de leerlingen beter kennen en kan daardoor de ontwikkeling van een leerling langer monitoren.

In totaal hebben we vanaf augustus 2018 10 stamgroepen:
Onderbouw (3 stamgroepen): instroom, groep 1 en 2
Middenbouw (4 stamgroepen): groep 3, 4 en 5
Bovenbouw (4 stamgroepen):  groep 6, 7 en 8.