Kinderraad

Op De Mheen hebben we een Kinderraad.

Observeren, onderzoeken en dialoog zijn kenmerkend voor Jenaplan. Dit moet niet afhangen van toevalligheden, maar ingebed zijn in ons onderwijs. De Kinderraad is een activiteit die meehelpt dat er systematisch aandacht wordt besteed aan de dialoog met kinderen. De kinderraad is daarnaast het klankbord van de kinderen. De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen, die zijn gekozen voor de kinderraad. Uit iedere midden- en bovenbouwgroep is er een vertegenwoordiger. De kinderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar bij elkaar.

Er wordt besproken wat kinderen bezighoudt en wat zij van zaken vinden. De Kinderraad kan activiteiten ondernemen en verbeteringen aandragen om bij te dragen aan een veilige, goede een prettige gang van zaken op school. De leden van de kinderraad denken mee, praten mee en overleggen over een aantal zaken die op school en in de stamgroep van belang zijn. De kinderraad kan advies geven, informatie vragen over schoolzaken of voorstellen doen. Deze voorstellen komen terecht bij de directeur, MR of stamgroepleider.

Heb jij een goed idee? Heb je een vraag voor de Kinderraad? Laat het dan weten aan de vertegenwoordiger van de stamgroep.