De organisatie van ons onderwijs

Als redelijk grote school werken we met 10 stamgroepen. Die verdelen we in onderbouw (instroom 4-jarigen, groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
Er zijn onderwijsassistenten die worden ingezet voor intensieve begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. Voor de begeleiding van kinderen die makkelijk leren en meer uitdaging aan kunnen, hebben we een Vooruit-groep. In de Vooruitgroep ontmoeten meer- en hoogbegaafde kinderen hun “peers” en krijgen zij een passend uitdagend aanbod.

Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Samen met de Intern-begeleider (IB-er) en de directeur vormen zij het managementteam van de school.

Verder kent de school ook een conciërge en een administratief medewerker.

Door de komst van Passend Onderwijs krijgen wij regelmatig voor een (korte) periode extra formatie toegekend. Hierdoor kunnen we teamleden extra inzetten en soms maken we gebruik van externe deskundigen. Dit gaat altijd in nauw overleg met de ouders van het betreffende kind of groepje kinderen.