De organisatie van ons onderwijs

Als redelijk grote school werken we met 10 stamgroepen. Die verdelen we in onderbouw (instroom, groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
In 2019 – 2020 maken we gebruik van een onderwijs assistent. Zij wordt ingezet voor intensieve begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. Ook zetten we Vooruit door: begeleiding van kinderen die makkelijk leren en meer uitdaging aan kunnen.

Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Samen met de IB-er en de directeur vormen zij het managementteam van de school.

Verder kent de school ook een conciërge en een administratief medewerker.
Door de komst van Passend Onderwijs krijgen wij regelmatig voor een (korte) periode extra formatie toegekend. Hierdoor kunnen we teamleden extra inzetten en soms maken we gebruik van externen. Dit gaat altijd in nauw overleg met de ouders van het betreffende kind of groepje kinderen.