De organisatie van ons onderwijs

Als middelgrote school van rond de 250 kinderen werken we met meerdere stamgroepen per bouw. De onderbouw bestaat uit instroom 4-jarigen, groep 1 en 2, de middenbouw uit groep 3, 4 en 5 en bovenbouw uit groep 6, 7 en 8.

Elke bouw heeft een bouwcoƶrdinator. Samen met de Intern-begeleider (IB-er) en de directeur vormen zij het managementteam van de school.

Onderwijsassistenten worden ingezet bij de begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. Voor de begeleiding van kinderen die makkelijk leren en meer uitdaging aan kunnen, hebben we een Vooruit- en Levelwerkgroep. In deze groepen ontmoeten meer- en hoogbegaafde kinderen hun “peers” en krijgen zij een passend en uitdagend aanbod.

Verder kent de school ook een conciƫrge en een administratief medewerker.

Door de komst van Passend Onderwijs krijgen wij regelmatig voor een (korte) periode extra formatie toegekend. Hierdoor kunnen we teamleden extra inzetten en soms maken we gebruik van externe deskundigen. Dit gaat altijd in nauw overleg met de ouders van het betreffende kind of groepje kinderen.