Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd kan je kind naar de buitenschoolse kinderopvang op onze school, BSO De Mheen, De Toverhoed. Kindercentrum heeft 2 of 3 ruimten die gebruikt worden voor BSO-activiteiten.Lees meer


Kinderdagverblijf

KDV De Mheen, Het Vlindertje, is het kinderdagverblijf op onze school. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Hoewel zij officieel geen Jenaplan-kinderopvangLees meer


Kinderopvang

Wij hebben de opvang van kinderen uitbesteed aan Kindercentrum.nl. Deze professionele organisatie is verantwoordelijk voor VSO, BSO, TSO en KDV. Telefonisch te bereiken onder nummer: 06-34874098 Kindercentrum.nl Het isLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben wij middagpauze van 12.00-13.00 uur. Je kind kan naar huis gaan om te lunchen, maar het is ook mogelijk dat jeLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Niet alleen na schooltijd, maar ook ’s morgens vroeg kan je kind worden opgevangen. Het is het mogelijk om je kind naar de voorschoolse kinderopvangLees meer