Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet deLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op deLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer


Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens  VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/ VMBO-t VMBO-t VMBO-gt  VMBO KBL/BBL Praktijkonderwijs totaal 2017/2018 16,1% 38,7% 3,2% 6,5% 22,6% 12,9% 100% 2018/2019 23,1% 11,5% 15,4% 7,7%Lees meer