Uitstroomgegevens

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs, wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat, zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Met andere woorden: hoe meer theoretisch de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school zou zijn. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zouden zijn, zou dat een enorme verarming van ons onderwijs betekenen. We bieden passend onderwijs met zorg om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft. Wij vinden het belangrijk om het kind voldoende uitdaging te bieden en het kind op die plek te krijgen, waar het zich gelukkig voelt en verder kan groeien.

Uitstroomgegevens:

VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/
VMBO-t
VMBO-t VMBO-gt  VMBO KBL/BBL Praktijkonderwijs totaal
2019/2020 19,4 19,4 9,7% 16,1% 16,1% 100%
2020/2021 23% 13,4% 26,7% 3,4% 10% 13,4% 100%
2021/2022 42,3% 3,8% 3,8% 11,6% 19,3% 11,5% 7,7% 100%
2022/2023 16,7% 10% 10% 20% 13,3% 13,3% 10% 6,7% 100%
2023-2024 11,4% 34,3% 2,9% 17,1% 14,3% 5,7% 14,3% 100%