Aanmelden

Wil je je zoon of dochter aanmelden voor openbare jenaplanschool De Mheen? Jullie zijn allereerst van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding! Wil je graag een afspraak? Neem dan contact met ons op via het kennismakingsformulier of via telefoonnummer: 055-3662699. De directeur, Gonda Massier, is aanwezig van maandag tot en met donderdag.
Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. Informeer gerust of er nog plek is voor jullie kind.

Toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep zijn in 2022 overgegaan op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, geldt dit beleid. Een verandering is dat je voorrang hebt op een plekje op een school dichtbij. Je hebt als ouder wel nog altijd de keuzevrijheid om een school te kiezen die past bij jullie visie op goed onderwijs en met een bijzonder concept. De Mheen heeft als openbare Jenaplanschool een regiofunctie. Vanuit heel Apeldoorn en ook vanuit de omliggende plaatsen zoals Teuge of Lieren bezoeken kinderen de Mheen. Iedereen uit Apeldoorn en de omgeving is van harte welkom om aan te melden!

Ouders met een kind geboren tussen 1 mei en augustus 2020 zijn uitgenodigd hun zoon of dochter bij ons aan te melden. Ouders hebben hierover informatie onvangen in de vorm van een brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ en een papieren aanmeldformulier. Als onze school jullie eerste voorkeur is, leveren jullie het aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
Binnen 10 schooldagen ontvangen jullie per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

Er zijn steeds plaatsingsperiodes. Het is van belang aan te melden in de periode die open staat. Wanneer jullie je kind ná de aangewezen periode aanmelden, zijn jullie aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog beschikbaar zijn.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden! Ook als jullie in het verleden jullie kind al hebben aangemeld, is het noodzakelijk dat jullie het aanmeldformulier bij de school van jullie eerste voorkeur inleveren.

Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft jullie jongere kind een plaatsgarantie bij ons.  

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als jullie kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op het bewijs van aanmelding.

Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde. Voor de school van de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; jullie kind heeft hier een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.
Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving op de basisschool

Als de plaatsingstermijn gesloten is, ontvangen jullie een brief van de school waar jullie kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop jullie aan de school kenbaar moet maken of jullie van deze voor jullie kind gereserveerde plaats gebruik gaan maken. Let op! Pas na jullie bevestiging is de plaats voor jullie kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer jullie geen aanmeldformulier hebben, kunnen jullie deze vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunnen jullie terecht bij de helpdesk: E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl T: 055 – 206 2299

Delen via