Aanmelden

Wil je je zoon of dochter aanmelden voor openbare jenaplanschool De Mheen? Jullie zijn allereerst van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding! Wil je graag een afspraak? Neem dan contact met ons op via het kennismakingsformulier of via telefoonnummer: 055-3662699. De directeur, Gonda Massier, is aanwezig van maandag tot en met donderdag.
Informeer dan of er nog plek is voor kinderen die geboren zijn t/m april 2019.

Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 zijn geboren, gaat het aanmelden via een nieuwe manier.  Je leest hieronder hoe het aanmelden werkt als je kind geboren is vanaf mei 2019.

Toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden.  

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. 

Aanmelden vanaf maart 2022

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool? Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun zoon of dochter uiterlijk 20 september 2022 bij ons aan te melden. In maart 2022 is aan deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

Wanneer u uw kind ná 20 september aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog beschikbaar zijn. Wanneer uw kind tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 is geboren, ontvangt u in november van dit jaar de uitnodiging om uw kind aan te melden; op dit moment is dat niet mogelijk.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden! Ook als u in het verleden uw kind al heeft aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur inlevert.

Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.  

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding. Toewijzen van de plaatsen Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde. Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt: 1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier een plaatsgarantie. 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool. 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn. Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur. 5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur. 6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving op de basisschool

Begin oktober 2022 ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Informatie over het toelatingsbeleid

Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden. Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk: E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl T: 055 – 206 2299

Delen via