Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen voor alle kinderen in het schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie: zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober 2017
Kerstvakantie: zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018
Tulpvakantie: vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018
Zomervakantie: vrijdag 13 juli t/m zondag 26 augustus 2018

 

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Overige vrije dagen

  • donderdag 21 september, na het kamp (18 t/m 20 sept) heeft de BB vrij
  • woensdag 27 september 2017
  • dinsdag 7 november vanaf 12.00 u studiemiddag
  • donderdagmiddag 25 januari vanaf 12.00 u  deze vervalt; gewoon school
  • vrijdag 2 februari geen les voor de OB: alle juffen gaan naar een studiedag
  • woensdag 7 februari (hele dag)
  • donderdagmiddag 29 maart vanaf 12.00 u
  • dinsdag 22 mei (hele dag na Pinksterweekend)
  • vrijdag 13 juli (begin van de zomervakantie)

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen.