Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen 2021-2022

Zomervakantie  zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie  zaterdag 16 okt t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie  zaterdag 25 dec. t/m zondag 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie  zaterdag 26 febr. t/m zondag 6 mrt. 2022
Pasen  vrijdag 15 apr. t/m maandag 18 apr. 2022
Koningsdag  woensdag 27 april 2022
Meivakantie  zaterdag 30 apr. t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart  donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren  zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantie  9 juli t/m 21 aug. 2022

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Schooljaar 2021 – 2022:

  • Studiedagen: vrijdag 1 oktober, woensdag 1 december, woensdag 16 februari, maandag 7 maart (aansluitend aan voorjaarsvakantie), donderdag 14 april (verlengd Paasweekend) en dinsdag 7 juni (verlengd Pinksterweekend).
  • Vrijdag 8 juli 2022 is een lesvrije dag.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen.
Aan het eind van ieder schooljaar publiceren wij het vakantie- en vrije dagenrooster van het opvolgende schooljaar.

Verlof buiten de schoolvakanties
Vrij vragen buiten de vakanties is alleen mogelijk bij bepaalde omstandigheden. Lees hierover meer in de schoolgids onder het kopje schoolverzuim en verlof. Gebruik altijd het verlofformulier wanneer je extra vrij wilt aanvragen.