Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen 2022-2023

Zomervakantie  vrijdag 8 juli t/m zondag 21 aug. 2022
Herfstvakantie  zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie  zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  zaterdag 25 februari t/m 5 maart 2023
 Paasweekend  vrijdag 7 apr. t/m maandag 10 apr. 2023
Koningsdag  donderdag 27 april 2023
Meivakantie  vrijdag 28 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren  zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei
Zomervakantie  vrijdag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Schooljaar 2022 – 2023:

We hebben ook een aantal teamstudiedagen gepland waarop wij als compleet team aan de schoolontwikkeling werken.
Studiedagen:

  • maandag 19 september 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • vrijdag 10 februari 2023
  • maandag 6 maart 2023 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
  • dinsdag 30 mei 2023 (aansluitend aan Pinksteren)
  • Vrijdag 7 juli is een extra lesvrije dag

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen.
Aan het eind van ieder schooljaar publiceren wij het vakantie- en vrije dagenrooster van het opvolgende schooljaar.

Verlof buiten de schoolvakanties
Vrij vragen buiten de vakanties is alleen mogelijk bij bepaalde omstandigheden. Lees hierover meer in de schoolgids onder het kopje schoolverzuim en verlof. Gebruik altijd het verlofformulier wanneer je extra vrij wilt aanvragen.