Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen 2023-2024

Zomervakantie vrijdag 7 juli t/m zondag 20 aug. 2023
Herfstvakantie zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie zaterdag 17 februari t/m 26 februari 2024
Paasweekend vrijdag 29 maart t/m maandag 1 apr. 2024
Koningsdag Zaterdag 27 april 2024
Meivakantie Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren & extra vakantieweek zaterdag 18 mei t/m zondag 26 mei 2024
Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

Schooljaar 2023 – 2024:

We hebben ook een aantal teamstudiedagen gepland waarop wij als compleet team aan de schoolontwikkeling werken. Alle kinderen zijn dan vrij.
Studiedagen:

  • maandag 18 september 2023
  • vrijdag 17 november 2023
  • woensdag 31 januari 2024
  • maandag 26 februari 2024 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
  • dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan Pasen)

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen.
Aan het eind van ieder schooljaar publiceren wij het vakantie- en vrije dagenrooster van het opvolgende schooljaar.

Verlof buiten de schoolvakanties
Vrij vragen buiten de vakanties is alleen mogelijk bij bepaalde omstandigheden. Lees hierover meer in de schoolgids onder het kopje schoolverzuim en verlof. Gebruik altijd het verlofformulier wanneer je extra vrij wilt aanvragen.