Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen  vanaf nu tot juli 2020

Zomervakantie: vrijdag 19 juli t/m zondag 1 september 2019
Herfstvakantie: zaterdag 19 okt t/m zondag 27 oktober
Kerstvakantie: zaterdag 21 dec. t/m zondag 5 jan. 2020
Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 febr t/m zondag 1 mrt 2020
Tulpvakantie: zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren: vrijdag 29 mei t/m dinsdag 2 juni 2020
Zomervakantie: vrijdag 17 juli t/m zondag 30 augustus

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Schooljaar 2019 – 2020:

  • Studiedagen zijn nu bekend. De kans op een verandering of verschuiving blijft nog aanwezig.
    maandagmiddag 11 nov; vrijdag 6 dec; dinsdagmiddag 14 jan 2020; maandag 3 februari; vrijdag 21 februari (voor de vakantieweek); dinsdag 24 en woensdag 25 maart; donderdagmiddag 9 april (voor Goede Vrijdag); dinsdag 23 juni; vrijdag 17 juli (eerste vakantiedag).

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen. Tevens meld ik dat het vrij vragen buiten de vakanties niet mogelijk is. Samen met de ambtenaar Leerplicht is dit zo afgesproken.