Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen  vanaf nu tot juli 2021

Zomervakantie : zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020
Herfstvakantie : zaterdag 17 okt t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie : zaterdag 19 dec. t/m zondag 3 jan. 2021
Pasen : vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Voorjaarsvakantie : zaterdag 20 febr. t/m zondag 28 febr. 2021
Koningsdag : dinsdag 27 april 2021
Meivakantie : zaterdag 1 mei t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart : donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren : zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei 2021
Zomervakantie : zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Schooljaar 2020 – 2021:

  • Studiedagen zijn nu bekend: vrijdag 25 september, woensdag 25 november, maandag 1 maart (verlengde vakantie), donderdag 1 april (verlengd Paasweekend) , dinsdag 25 mei (verlengd Pinksterweekend) en maandag 5 juli.
    N.B. woensdag 10 februari vervalt i.v.m. heropening
  • Vrijdag 16 juli 2021 is een lesvrije dag.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen. Tevens meld ik dat het vrij vragen buiten de vakanties niet mogelijk is. Samen met de ambtenaar Leerplicht is dit zo afgesproken.