Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen  vanaf nu tot juli 2022

Zomervakantie : zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie : zaterdag 16 okt t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie : zaterdag 25 dec. t/m zondag 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie : zaterdag 26 febr. t/m zondag 6 mrt. 2022
Pasen : vrijdag 15 apr. t/m maandag 18 apr. 2022
Koningsdag : woensdag 27 april 2022
Meivakantie : zaterdag 30 apr. t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart : donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren : zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantie : 9 juli t/m 21 aug. 2022

Na elke vakantie is er een luizencontrole. Graag in die week geen gel, vlechtjes of ander bewerkelijk haar.

Schooljaar 2021 – 2022:

  • Studiedagen zijn nu bekend: vrijdag 1 oktober, woensdag 1 december, woensdag 16 februari, maandag 7 maart (aansluitend aan voorjaarsvakantie), donderdag 14 april (verlengd Paasweekend) en dinsdag 7 juni (verlengd Pinksterweekend).
  • Vrijdag 8 juli 2022 is een lesvrije dag.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we je naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, je kunt dus geen rechten aan die planning ontlenen. Tevens meld ik dat het vrij vragen buiten de vakanties niet mogelijk is. Samen met de ambtenaar Leerplicht is dit zo afgesproken.