Kinderen brengen en halen

Ouders maken bewust hun schoolkeuze en vaak is dat niet direct de school om de hoek, maar is het de sfeer op school en het onderwijsconcept waar ouders voor kiezen. Dit betekent dat er uit heel Apeldoorn en zelfs van daarbuiten kinderen naar onze openbare Jenaplanschool komen.
Dit zorgt voor nogal wat verkeersbewegingen. Vanuit veiligheidsoogpunt willen we jullie vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen als dat mogelijk is.

Is het noodzakelijk om met de auto te komen, willen jullie dan rekening houden met de afgesproken rijrichting in de straat voor de hoofdingang? Dit is inrijden vanaf de Venkelstraat. Door deze rijrichting te gebruiken, zijn er minder opstoppingen en blijft er meer ruimte voor de kinderen op de fiets.

Naast onveilige situaties door autoverkeer zorgen auto’s ook voor een hoge parkeerdruk. Het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving is helaas niet voldoende. Om goed contact met de omwonenden te behouden en de hinder te beperken, hebben we een aantal afspraken:

  • parkeer alleen op parkeerplaatsen (niet in bochten, op de stoep of voor een uitrit);
  • grenzend aan de school mag er alleen aan één kant van de weg geparkeerd worden;
  • de doodlopende straat vanaf Tormentilstraat nr. 59 wordt vrijhouden;

Mede namens onze geduldige buren hartelijk dank.

Op bijgevoegd kaartje zie je een aantal parkeerzones.