Stamgroepouder

Als stamgroepouder ondersteun je, vaak samen met een andere ouder, de stamgroepleider met het regelen van allerlei hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld bij het regelen van begeleidende ouders bij een excursie.

Ook wanneer een ouder algemene vragen over de school heeft, niet over de ontwikkeling van zijn kind, kan een ouder terecht bij de stamgroepouder. Daarmee ontlast de stamgroepouder ook de stamgroepleider.

De stamgroepleider kiest één keer per jaar zelf de stamgroepouders. Zolang jouw kind in die stamgroep zit, blijf je in principe ook stamgroepouder van die stamgroep.