Blokuurouder

Een blokuurouder helpt de stamgroepleider tijdens een blokuur, ook wel de blokperiode genoemd.

Wat er precies moet gebeuren, verschilt per bouw. Bij de onderbouw kun je bijvoorbeeld helpen bij een handvaardigheidactiviteit of samen met de kinderen werken in De Vlindertuin. Bij de midden- en bovenbouw kun je de stamgroepleider bijvoorbeeld helpen met het begeleiden van een groep kinderen met begrijpend lezen of rekenen. Of kinderen begeleiden die wat extra aandacht nodig hebben.

Hoe vaak je wilt en kunt helpen, bepaal jezelf.
Wil je blokuurouder worden? Je kunt dit aangeven bij de stamgroepleider.