Jaarverslag

Ieder jaar schrijven wij een jaarverslag. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument over het schooljaar 2019 – 2020 aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken zijn bij onze school. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

De Mheen Jaarverslag 2019-2020