Jaarverslag

Ieder jaar schreven wij een jaarverslag: De Mheen Jaarverslag – evaluatie 2021-2022.
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken zijn bij onze school. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Vanaf 2023 wordt er met een nieuwe evaluatie cyclus gewerkt per kalenderjaar. De evaluatie van 2023 is verwerkt in het schoolplan van 2024-2027.