Jaarverslag

Ieder jaar schrijven wij een jaarverslag: De Mheen Jaarverslag – evaluatie 2021-2022.
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken zijn bij onze school. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.