Jaarverslag

Ieder jaar schrijven wij een jaarverslag: De Mheen Jaarverslag – evaluatie 2021-2022.
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken zijn bij onze school. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Vanaf 2023 wordt er met een nieuwe evaluatie cyclus gewerkt per kalenderjaar. De evaluatie van 2023 wordt eind 2023 opgesteld en gepubliceerd.