Zindelijkheid

We verwachten dat je kind zindelijk is, wanneer hij naar school gaat. Het is voor een stamgroepleider niet mogelijk om een kind te helpen bij het naar de wc gaan tijdens de lessen.

Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Daarvoor hebben we reservekleding op school.