Lesmethode

Op onze school gebruiken we de volgende (leer/)lesmethoden:

Voorbereidend leren Onze onderbouw werkt thematisch en volgt de ontwikkeldoelen van het jonge kind. Er wordt geen methode gebruikt, maar we raadplegen naslagwerk en sluiten aan bij de Aanvankelijk-leesmethode van groep 3
Nederlandse taal We gebruiken de methode Staal Spelling in de midden- en bovenbouw als basis en kiezen hierbij onze eigen werkvormen
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet (technisch) lezen Estafette voor gr. 4 t/m 6
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en Cito oefenboek
Werkwoorden en grammatica
Woordenschat
Rekenen en wiskunde Pluspunt
Schrijven
Engels Hello World
Lichamelijke oefening Basislessen bewegingsonderwijs
Wereldoriƫntatie We werken projectmatig, met in de bovenbouw een afwisseling van verschillende onderwerpen vanuit aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vanuit de kerndoelen die iedere 3 jaar weer terugkomen. Vanuit de Jenaplan-opzet meestal per bouw. Op schoolniveau 2 grote projecten vanuit de SLO.

De midden en onderbouw (MB en OB werken vanuit thema’s. Een aantal keren per jaar doen zij mee met het schoolproject. In de MB kennen we ook de weekthema’s die als “spreekbeurt” door een kind worden gestart en binnen de groep een vervolg krijgt.

Sociaal Emotionele vorming Kanjertraining
Muzikale vorming Moet je doen!
Creatieve vorming Aansluitend bij het thema wordt een gevarieerd aanbod verzorgd
Drama Drama online en activiteiten vanuit Cultuur met Kwaliteit
Verkeer Op voeten en fietsen en de jeugdverkeerskrant
Topografie Geobas topografie