Lesmethode

Op onze school gebruiken we de volgende (leer/)lesmethoden:

Voorbereidend leren Onze onderbouw werkt niet met kant en klare methodes. Zij raadplegen wel veel naslagwerk en sluiten aan bij de Aanvankelijk-leesmethode van groep 3
Nederlandse taal We gebruiken Taaljournaal als basis, met veel aanpassingen
Aanvankelijk lezen Nieuw: Veilig Leren Lezen
Voortgezet (technisch) lezen Estafette voor gr. 4 t/m 6
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip en Cito oefenboek
Werkwoorden en grammatica
Woordenschat
Rekenen en wiskunde Pluspunt
Schrijven
Engels Hello World
Lichamelijke oefening Basislessen bewegingsonderwijs
Wereldoriëntatie

Werken projectmatig, met in de bovenbouw een afwisseling van verschillende onderwerpen vanuit aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vanuit de kerndoelen die iedere 3 jaar weer terugkomen. Vanuit de Jenaplan-opzet meestal per bouw. Op schoolniveau 2 grote projecten vanuit de SLO.

MB en OB werken vanuit thema’s. Twee keer per jaar doen zij mee met het schoolproject. In de MB kennen we ook de weekthema’s die als “spreekbeurt” door een kind worden gestart en binnen de groep een vervolg krijgt.

Sociaal Emotionele vorming Kanjertraining en KANVAS
Muzikale vorming Moet je doen!
Kunstzinnige vorming Geen methode. Creatief circuit
Drama Drama online en nu steeds meer activiteiten vanuit Cultuur met Kwaliteit
Verkeer Op voeten en fietsen en jeugdverkeerskrant
Topografie Geobas topografie