Lesmethode

Op onze school gebruiken we de volgende (leer/)lesmethoden:

Voorbereidend lerenOnze onderbouw werkt niet met kant en klare methodes. Zij raadplegen wel veel naslagwerk en sluiten aan bij de Aanvankelijk-leesmethode van groep 3
Nederlandse taalWe gebruiken Taaljournaal als basis, met veel aanpassingen
Aanvankelijk lezenNieuw: Veilig Leren Lezen
Voortgezet (technisch) lezenEstafette voor gr. 4 t/m 6
Begrijpend lezenNieuwsbegrip en Cito oefenboek
Werkwoorden en grammatica
Woordenschat
Rekenen en wiskundePluspunt
Schrijven
EngelsHello World
Lichamelijke oefeningBasislessen bewegingsonderwijs
Wereldoriëntatie

Werken projectmatig, met in de bovenbouw een afwisseling van verschillende onderwerpen vanuit aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vanuit de kerndoelen die iedere 3 jaar weer terugkomen. Vanuit de Jenaplan-opzet meestal per bouw. Op schoolniveau 2 grote projecten vanuit de SLO.

MB en OB werken vanuit thema’s. Twee keer per jaar doen zij mee met het schoolproject. In de MB kennen we ook de weekthema’s die als “spreekbeurt” door een kind worden gestart en binnen de groep een vervolg krijgt.

Sociaal Emotionele vormingKanjertraining en KANVAS
Muzikale vormingMoet je doen!
Kunstzinnige vormingGeen methode. Creatief circuit
DramaDrama online en nu steeds meer activiteiten vanuit Cultuur met Kwaliteit
VerkeerOp voeten en fietsen en jeugdverkeerskrant
TopografieGeobas topografie