Wereldoriëntatie

Binnen het Jenaplanonderwijs staat wereldoriëntatie centraal. Waar op andere scholen de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, als afzonderlijke vakken worden gegeven, is dit bij ons samengevoegd in bijvoorbeeld een (school)breed project of een kort thema.

Ervaren, ontdekken en onderzoeken

Binnen wereldoriëntatie kijk je naar, oriënteer je je op en verdiep je je in de wereld om je heen en als geheel. Je neemt de wereld waar met al je zintuigen. De kennis die de kinderen hebben opgedaan, leren ze toe te passen in hun eigen wereld.

Een voorbeeld: binnen het project Italië, krijgen de kinderen topografie van het land aangeboden, leren ze over de geschiedenis van de Romeinen, rekenen ze met Romeinse getallen, leren ze tellen in het Italiaans en maken ze kennis met de Italiaanse taal, maken ze mozaïeken, koken ze Italiaans, spelen ze het spel van de gladiatoren in de gymzaal en spelen ze een dag in het Colosseum na.

Binnen het Jenaplanonderwijs kennen we de volgende ervaringsgebieden, aan de hand waarvan de wereldoriëntatieprojecten worden vastgesteld.

  • Maken en Gebruiken: arbeid, consumptie, duurzaamheid
  • Techniek: constructies, machines en werktuigen, materialen en energie
  • Communicatie: met een ander, met en in de natuur
  • Samenleven: erbij horen, leefbaar samen, samen een wereld
  • Mijn Leven: ik, de mens, ‘grote’ mensen
  • Het jaar rond: jaargetijden, feesten en vieringen
  • Omgeving en Landschap: aarde als woonplaats, ruimtelijke omgeving.

We zijn een school met een Cultuur met Kwaliteit kenmerk. We hebben een periode subsidie (2017 -2023) ontvangen om bovenstaande te verdiepen en de wereldoriëntatie thema’s te koppelen aan kunst- en cultuur onderwijs.