Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen door lekker te spelen.

Wat ons betreft is lezen daarbij een uitzondering. Je mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat je kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook! Voor kinderen bij wie de leesontwikkeling stagneert, zetten we een programma in waar ook thuis mee gewerkt wordt voor een kort moment.

…later meer
Naarmate de kinderen ouder worden, zal er vaker huiswerk worden meegegeven. Dat is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en om eraan te wennen, dat leren ook buiten schooltijd en schoolgebouw gewoon doorgaat, niet alleen vrijwillig via educatieve games, maar ook vanuit een schoolopdracht. Daarnaast kan het zijn dat de stamgroepleider en ouders het nodig vinden om thuis extra met schoolwerk te oefenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met jou als ouder regelen, zodat plezier in leren en in schoolgaan voorop blijft staan.