Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen door lekker te spelen.
Het gebruik van devices en internet, maakt het eenvoudig mogelijk dit na schooltijd te vervolgen.
Het is daarbij wel van groot belang, dat je samen met je kind(eren) daarover praat en hen helpt keuzes te maken. Daarbij gaat het er om samen een goede balans te vinden tussen: ‘nog eens samen oefenen’ en ‘nu dat ding uit en lekker iets anders gaan doen!’

Wat ons betreft is lezen daarbij een uitzondering. Je mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat je kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook!

…later meer
Naarmate de kinderen ouder worden, zal er vaker huiswerk worden meegegeven. Dat is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en om eraan te wennen, dat leren ook buiten schooltijd en schoolgebouw gewoon doorgaat, niet alleen vrijwillig via educatieve games, maar ook vanuit een schoolopdracht. Daarnaast kan het zijn dat de stamgroepleider en ouders het nodig vinden om thuis extra met schoolwerk te oefenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met jou als ouder regelen, zodat plezier in leren en in schoolgaan voorop blijft staan.