Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis in Nederland. De activiteiten die op school (extra) worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De ouderbijdrage is een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, maar ook extra buitenspelmateriaal of ‘aankleding’ voor in de groepen. Wij betalen ook de Buitendag, de sportdag en de kampen in de bovenbouw van dit geld.

De bijdrage wordt jaarlijks, door de MR, vastgesteld. Afgelopen jaar was deze vastgesteld op € 60,- per kind.