Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis in Nederland. De activiteiten die op school (extra) worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De ouderbijdrage is een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal of ‘aankleding’ voor in de groepen. Wij betalen ook de Buitendag, de sportdag en de kampen in de bovenbouw van dit geld.

De bijdrage wordt jaarlijks, door de MR, vastgesteld. Afgelopen jaar was deze vastgesteld op € 50,- per kind.

Bij financiële problemen kun je een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten.
Er zijn ook nog andere mogelijkheden om financiële steun te krijgen. Ook de gemeente Apeldoorn is actief op dit gebied en wil kinderen graag helpen als het thuis financieel moeilijk is.
School kan hierin helpen. Geef het aan.