Vergaderingen Kinderraad

Ongeveer één keer in de zes weken komt de Kinderraad, onder schooltijd, bij elkaar.

Eerst wordt er in de stamgroep besproken wat de vertegenwoordiger van de stamgroep gaat inbrengen tijdens de vergadering. Na afloop van een vergadering vertelt de vertegenwoordiger de stamgroep wat het antwoord op hun vraag, de oplossing voor hun probleem of de reactie op hun idee is.