Samen zijn wie je bent.

woensdag 22 maart 2023

Samen zijn wie je bent.

Van 20 tot en met 24 maart 2023 is de Week van Openbare Scholen. “Het openbaar onderwijs is van en voor de
samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. De openbare
school is een plek waar kinderen en jongeren samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan een school. Het
is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische
waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de
verbinding die gelegd wordt tussen de school en de samenleving. De openbare school als school van en voor de
samenleving, betekent tevens dat de school het als haar taak ziet bij te dragen aan een humane, inclusieve en
duurzame samenleving. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en
rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.”
… En wat sluit dit mooi aan bij het Jenaplanonderwijs

Delen via