Basisactiviteit: werk

We hechten veel waarde aan het zelfstandig en zelfverantwoordelijk lerend bezig zijn, individueel en in groepjes.

Werk is een basisactiviteit. Ook bij ons moet er gewoon gewerkt worden. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezen en werkwoordspelling/grammatica.

Een blokperiode bestaat uit:

  • Instructiemoment: soms aan de hele stamgroep, soms per leeftijd of niveaugebonden aan de instructietafel of aan een kind alleen.
  • Verwerkingsmoment, oftewel stilwerken: het zelfstandig werken aan de taken die moeten gebeuren
  • Keuzemoment: is de verplichte stof klaar en kan een kind iets anders kiezen. Er is allerlei extra werkmateriaal voor verschillende vakgebieden. Het kind mag zelf beslissen over welk onderwerp hij meer wilt leren of zich extra in wilt verdiepen. Het extra werk is niet vrijblijvend, ook dit werk wordt verantwoord aan de stamgroepleider.

Er zijn dag- en weektaken. Vanaf de onderbouw, groep 2, leren kinderen taken zelf in te delen aan de hand van een kieskaart. Ze leren ook dat ze zelf verantwoordelijkheid zijn dat de taak aan het einde van de week gedaan is. De kieskaart is de voorloper van de dag- en weektaken in de midden- en bovenbouw.

Ieder kind is uniek. Bij het aanbod van lesstof kijken we waar het kind aan toe is, niet naar de geboortedatum.