Ouderparticipatie

Jenaplanscholen zien ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling. Ouders maken op basis van gelijkwaardigheid onderdeel uit van de leef-werkgemeenschap die de Mheen wil zijn.

Hoe de inzet van ouders concreet gerealiseerd wordt, ligt ook aan de beschikbaarheid, tijdsinvestering en mogelijkheden van de ouders.

Er worden vanuit de Mheen allerlei contactmomenten met ouders georganiseerd om hen te betrekken, zoals:

  • huisbezoeken;
  • de dagelijkse inloop voor schooltijd;
  • het bijwonen van vieringen;
  • het bijwonen van kringen;
  • oudergesprekken & ouder-kind-gesprekken;
  • korte communicatielijnen via de Parro app;
  • het begeleiden van kind(eren) tijdens een blokperiode;

De Mheen biedt ouders de ruimte om mee te denken en te doen. Initiatieven van ouders worden gewaardeerd, zoals “de cadeaukast”. Een initiatief dat is bedoeld om gezinnen die het financieel kunnen gebruiken wat verlichting te bieden. Zij kunnen vrijblijvend en anoniem terecht bij de cadeaukast om cadeaus uit te zoeken.

Iedere stamgroep heeft naast de groepsleider(s) ook altijd één of twee stamgroepouders.